Měření vodoměru v Home Assistant: Nastavení senzoru TCRT5000 (díl 1/3)

V předchozím článku Přehled možností monitorování spotřeby vody jsem shrnul (teoreticky) hromadu možností, jak číst impulzy z vodoměrů, a jak informace o těchto impulzech dopravit do Home Assistantu.

Jedno z tam zmíněných řešení jsem úspěšně vyzkoušel a už pár týdnů používám, tak ho tady popíšu krok za krokem: Jde o snímání litrového kolečka line-tracking senzorem TCRT5000, a data do HA odesílá Wemos D1 Mini (s ESPHome firmware).

Výhody:

  • Cena potřebného hardwaru je asi $3 (70 Kč)
  • Provoz přes WiFi (netřeba řešit ZigBee nebo Bluetooth)
  • Přímá integrace do Home Assistant přes ESPHome (netřeba řešit ani MQTT)

Nevýhody:

  • Spotřeba (cca 7 kWh/rok), takže problematičtější provoz na baterii
  • S tím související potřeba mít možnost k vodoměru natáhnout tenký drát (3 vodiče, příp. 4 pro dva vodoměry)

Rozdělím to celé na tři části:

1) Odečítání impulzů z vodoměru (tento článek)
2) Odesílání impulzů do Home Assistant (dále jen HA) přes ESPHome
3) Zpracování informací v HA a jejich zobrazení na dashboardu (to do)

Díl 1. Odečítání impulzů z vodoměru

Co je cílem na konci tohoto článku?

  • Mít senzor TCRT5000 připravený k finálnímu uchycení na vodoměr.
  • Mít ho nastavený tak, aby dával 1 impulz s každým jedním protočením litrového kolečka.

Hardware, který jsem použil

  • vodoměr Enbra ER-AM
  • vývojová destička Wemos D1 Mini s čipem ESP8266 (55 Kč)
  • optické čidlo TCRT5000 (10 Kč)

Continue reading